Standard Svensk standard · SS 99100:2010

Bevakningstjänster - Organisation, ledning och personal

Status: Gällande

Köp denna standard
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 895 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 895 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 432 SEK
Normalpris: 1 790 SEK
Du sparar: 358 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna standard ställer krav på bevakningsföretag, dess personal och arbetsmiljön i företaget.

Den är avsedd att vara ett hjälpmedel för företag/kunder som ska välja tjänster från ett bevakningsföretag. Den lägger fast krav på bevakningsföretagets kompetens för att trygga att kundens behov och förväntningar på bevakningstjänsten blir tillgodosedda.

Standarden anger krav på ledningen för bevakningsföretag och på specialistkunskap, utbildning och praktisk erfarenhet hos dess personal.

Den är tillämpbar på alla typer av bevakningsföretag oberoende av företagets storlek, antal anställda eller kunder och typ av uppdrag som utförs.

Standarden bygger på aktuell lagstiftning och avtal mellan branschens parter. Den är i vissa delar en sam-manfattning av dessa lagar och avtal. För mer fullständig information om innehållet i gällande lagar och avtal bör dessa konsulteras, se avsnitt Litteraturhänvisning.

Ämnesområden

Tjänster för företag Skydd mot brott


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Samhällssäkerhet, SIS/TK 494

Internationell titel: Security services - Operations, management and personnel

Artikelnummer: STD-75447

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-05-31

Antal sidor: 28

Finns även på: SS 99100:2010