Standard Svensk standard · SS 613401:2011

Posttjänster - Svenska postadresser

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 19160-4:2018

Omfattning
Denna standard innehåller regler för presentation av svensk postadressinformation i dataregister. Standarden innehåller regler för adressuppgifternas ordningsföljd, antal rader samt hur de enskilda postadresselementen skrivs ut på försändelser. Postadressens placering på försändelser behandlas inte i denna standard.

Specialadresser, såsom post till Sveriges internationella styrkor ingår inte i standarden eftersom sådana adresser anses vara tillfälliga och i regel inte läggs in i allmänna adressregister.

Standarden definierar tre nivåer för postadresser:
— postadressegment, såsom adresspecifikationer, vilka stämmer överens med den huvudsakliga delen i en postadress,
— postadressdetalj, till exempel id för organisationer, vilka är grupperingar av element inom ett visst segment,
— postadresselement, såsom organisationsnamn eller legal status, vilket är den lägsta begreppsnivån,

Standarden definierar även en fjärde nivå för att kunna lokalisera delelement i en adress,
— postadressdelelement, till exempel lägenhetsnummer, vilket är del av postadresselelement,

ANM. Element är begreppsmässiga medan delelementen definieras för att möta tekniska krav som mallkonstruktion, översättningskrav, exakta framställningar av adressexempel samt matchning mot postdatabasfält.

Standarden innehåller även uppgifter om annan information som förekommer i svenska adressregister.

Ämnesområden

Postala tjänster (03.240)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Post, SIS/TK 322

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-76344

Utgåva: 3

Fastställd: 2011-01-24

Antal sidor: 36

Ersätter: SS 613401

Ersätts av: SS-EN ISO 19160-4:2018