Standard Svensk standard · SS-EN ISO/IEC 17043:2023

Bedömning av överensstämmelse - Allmänna krav för kompetensprövning (av laboratorium) (ISO/IEC 17043:2023)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO/IEC 17043:2023

Bedömning av överensstämmelse - Allmänna krav för kompetensprövning (av laboratorium) (ISO/IEC 17043:2023)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 416 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 416 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 265,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies general requirements for the competence and impartiality of proficiency
testing (PT) providers and consistent operation of all proficiency testing schemes. This document can
be used as a basis for specific technical requirements for particular fields of application.
Users of proficiency testing schemes, regulatory authorities, organizations and schemes using peerassessment,
accreditation bodies and others can use these requirements in confirming or recognizing
the competence of proficiency testing providers.

Ämnesområden

Produkt- och företagscertifiering, försäkran om överenskommelse (03.120.20) Certifiering, ackreditering och revision (04.150)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO/IEC 17043:2023

Bedömning av överensstämmelse - Allmänna krav för kompetensprövning (av laboratorium) (ISO/IEC 17043:2023)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 416 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 416 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 265,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Bedömning av överensstämmelse, SIS/TK 316

Internationell titel: Conformity assessment - General requirements for the competence of proficiency testing providers (ISO/IEC 17043:2023)

Artikelnummer: STD-80043221

Utgåva: 2

Fastställd: 2023-05-30

Antal sidor: 52

Ersätter: SS-EN ISO/IEC 17043:2010