Standard Svensk standard · SS-EN 60300-3-12

Tillförlitlighetsverksamhet - Del 3-12: Riktlinjer - Integrerat logistikstöd (ILS)

Status: Gällande

Ämnesområden

Användning av statistiska metoder Egenskaper och utformning av maskiner, apparater och utrustningar


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Dependability management - Part 3-12: Application guide - Integrated logistic support

Artikelnummer: STD-3334742

Utgåva: 2

Fastställd: 2011-06-08

Antal sidor: 52

Ersätter: SS-EN 60300-3-12