Standard Svensk standard · SS-EN 60300-3-12

Tillförlitlighetsverksamhet - Del 3-12: Riktlinjer - Integrerat logistikstöd (ILS)

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 60300-3-12

Ämnesområden

Användning av statistiska metoder (03.120.30) Egenskaper och utformning av maskiner, apparater och utrustningar (21.020)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Dependability management - Part 3-12: Application guide - Integrated logistic support

Artikelnummer: STD-3333186

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-02-25

Antal sidor: 46

Ersätts av: SS-EN 60300-3-12