Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9606-1:2017

Svetsarprövning - Smältsvetsning - Del 1: Stål (ISO 9606-1:2012 including Cor 1:2012 and Cor 2:2013)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9606-1:2017

Svetsarprövning - Smältsvetsning - Del 1: Stål (ISO 9606-1:2012 including Cor 1:2012 and Cor 2:2013)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
I denna del av ISO 9606 anges kraven för svetsarprövning av svetsare för smältsvetsning av stål.
Den tillhandahåller en uppsättning tekniska regler för en systematisk svetsarprövning, och möjliggör för såd-ana att enhetligt kan accepteras oberoende av produkt, plats och granskare eller granskande organ.
Vid svetsarprövning läggs huvudvikten på svetsarens förmåga att för hand manövrera elektrodhållare, svets-pistol eller brännare och därvid framställa en svets av acceptabel kvalitet.
De svetsmetoder som berörs i denna del av ISO 9606 omfattar de smältsvetsmetoder som betecknas som manuella eller delmekaniserade. Den omfattar inte helmekaniserade eller automatiserade svetsmetoder.
ANM. För dessa metoder, se ISO 14732[10].

Ämnesområden

Personaladministration (03.100.30) Svetsning och lödning Allmänt (25.160.01) Svetsmetoder (25.160.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9606-1:2017

Svetsarprövning - Smältsvetsning - Del 1: Stål (ISO 9606-1:2012 including Cor 1:2012 and Cor 2:2013)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: AGS 445 Kvalifikationskrav vid svetsning, SIS/TK 134/AG 05

Internationell titel: Qualification testing of welders - Fusion welding - Part 1: Steels (ISO 9606-1:2012 including Cor 1:2012 and Cor 2:2013)

Artikelnummer: STD-8029984

Utgåva: 2

Fastställd: 2017-08-29

Antal sidor: 48

Finns även på: SS-EN ISO 9606-1:2017

Ersätter: SS-EN ISO 9606-1:2013 , SS-EN ISO 9606-1:2013