Standard Swedish standard · SS-EN ISO 9606-1:2017

Qualification testing of welders - Fusion welding - Part 1: Steels (ISO 9606-1:2012 including Cor 1:2012 and Cor 2:2013)

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 9606-1:2017

Qualification testing of welders - Fusion welding - Part 1: Steels (ISO 9606-1:2012 including Cor 1:2012 and Cor 2:2013)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 615 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
I denna del av ISO 9606 anges kraven för svetsarprövning av svetsare för smältsvetsning av stål.
Den tillhandahåller en uppsättning tekniska regler för en systematisk svetsarprövning, och möjliggör för såd-ana att enhetligt kan accepteras oberoende av produkt, plats och granskare eller granskande organ.
Vid svetsarprövning läggs huvudvikten på svetsarens förmåga att för hand manövrera elektrodhållare, svets-pistol eller brännare och därvid framställa en svets av acceptabel kvalitet.
De svetsmetoder som berörs i denna del av ISO 9606 omfattar de smältsvetsmetoder som betecknas som manuella eller delmekaniserade. Den omfattar inte helmekaniserade eller automatiserade svetsmetoder.
ANM. För dessa metoder, se ISO 14732[10].

Subjects

Management of human resources (03.100.30) General (25.160.01) Welding processes (25.160.10)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 9606-1:2017

Qualification testing of welders - Fusion welding - Part 1: Steels (ISO 9606-1:2012 including Cor 1:2012 and Cor 2:2013)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 615 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: Svenska institutet för standarder

International title:

Article no: STD-8029984

Edition: 2

Approved: 8/29/2017

No of pages: 48

Also available in: SS-EN ISO 9606-1:2017

Replaces: SS-EN ISO 9606-1:2013 , SS-EN ISO 9606-1:2013