Standard Svensk standard · SS-ISO/IEC 27011:2018/Cor 1:2018

Informationsteknik - Säkerhetstekniker -Riktlinjer för informationssäkerhetsåtgärder, baserad på ISO/IEC 27002, för telekomsektorn - Teknisk rättelse 1 (ISO/IEC 27011:2016/Cor 1:2018, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
The scope of this Recommendation | International Standard is to define guidelines supporting the implementation of information security controls in telecommunications organizations. The adoption of this Recommendation | International Standard will allow telecommunications organizations to meet baseline information security management requirements of confidentiality, integrity, availability and any other relevant security property.

Ämnesområden

Ledningssystem IT-säkerhet


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: LIS, SIS/TK 318/AG 11

Internationell titel: Information technology - Security techniques - Code of practice for Information security controls based on ISO/IEC 27002 for telecommunications organizations - Technical Corrigendum 1 (ISO/IEC 27011:2016/Cor 1:2018, IDT)

Artikelnummer: STD-80006484

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-09-05

Antal sidor: 16

Korrigerar: SS-ISO/IEC 27011:2018