Standard Svensk standard · SS-ISO/IEC 27011:2018

Informationsteknik - Säkerhetstekniker -Riktlinjer för informationssäkerhetsåtgärder, baserad på ISO/IEC 27002, för telekomsektorn (ISO/IEC 27011:2016, IDT)

Status: Gällande · Korrigeras av: SS-ISO/IEC 27011:2018/Cor 1:2018

Omfattning
The scope of this Recommendation | International Standard is to define guidelines supporting the implementation of information security controls in telecommunications organizations. The adoption of this Recommendation | International Standard will allow telecommunications organizations to meet baseline information security management requirements of confidentiality, integrity, availability and any other relevant security property.

Ämnesområden

Ledningssystem (03.100.70) IT-säkerhet (35.030)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: LIS, SIS/TK 318/AG 11

Internationell titel: Information technology - Security techniques - Code of practice for Information security controls based on ISO/IEC 27002 for telecommunications organizations (ISO/IEC 27011:2016, IDT)

Artikelnummer: STD-80001807

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-03-13

Antal sidor: 48