Standard Tekniska rapporter · SIS-OHSAS 18002:2009

Ledningssystem för arbetsmiljö - Vägledning för införande av OHSAS 18001:2007

Status: Upphävd

Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-OHSAS 18002:2009

Ledningssystem för arbetsmiljö - Vägledning för införande av OHSAS 18001:2007
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 147 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 147 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 435,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Det här innebär den tekniska rapporten

Den tekniska rapporten, med beteckningen SS-OHSAS 18002:2009, återger de krav som fastställs i SS-OHSAS 18001:2007 och ger relevant vägledning för respektive krav. Den har utvecklats för att ge användare av SS-OHSAS 18001:2007 det stöd de behöver i sitt arbete med att införa eller få sitt ledningssystem bedömt och certifierat.

I dokumentet finns även en speciellt framtagen bilaga som innehåller alla korsreferenser mellan ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 samt OHSAS 18001:2008. Bilagan är en god hjälp för dig som vill skapa ett ledningssystem som integrerar kvalitet, miljö och arbetsmiljö, och den gör det lättare att få en överblick över de olika standardernas gemensamma drag.

Fördelar med att använda den tekniska rapporten

Den tekniska rapporten hjälper dig att förstå, tolka och införa den tekniska specifikationen SS-OHSAS 18001:2007, och att komma igång med ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Du försäkrar dig därmed också om att du följer kraven på rätt sätt så att ditt arbetsmiljöarbete blir så effektivt och ändamålsenligt som möjligt. Om du planerar att certifiera ditt arbetsmiljöarbete kommer SS-OHSAS 18002 att underlätta certifieringsprocessen.

Omfattning
OHSAS 18002 hjälper dig att förstå, tolka och införa OHSAS 18001, och att komma igång med ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Genom att ta hjälp av OHSAS 18002 försäkrar du dig om att följa kraven på rätt sätt - så att ditt arbetsmiljöarbete blir så effektivt och ändamålsenligt som möjligt. Avser du att certifiera ditt arbetsmiljöarbete förenklas processen genom att ta hjälp av OHSAS 18002.
I dokumentet finns även en speciellt framtagen bilaga som innehåller alla korsreferenser mellan ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 samt OHSAS 18001:2008. Därmed blir det lättare för dig att få överblick på det som överlappar i de olika standarderna och det är en bra hjälp för att skapa ett ledningssystem som integrerar kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Ämnesområden

Företagsorganisation och företagsledning Allmänt (03.100.01) Ledningssystem för arbetsmiljö (04.030) Ledningssystem för miljö (04.100) Kvalitetsteknik (06.020) Arbetsplatssäkerhet, industrihygien (13.100)


Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-OHSAS 18002:2009

Ledningssystem för arbetsmiljö - Vägledning för införande av OHSAS 18001:2007
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 147 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 147 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 435,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Miljöledning, SIS/TK 207

Internationell titel: Occupational health and safety assessment seriers Occupational health and safety management systems - Guidelines for the implementation of OHSAS 18001:2007

Artikelnummer: STD-68605

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-01-12

Antal sidor: 176

Ersätter: OHSAS 18002