Standard Technical reports · SIS-OHSAS 18002:2009

Occupational health and safety assessment seriers Occupational health and safety management systems - Guidelines for the implementation of OHSAS 18001:2007

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-ISO 45001:2018
Scope
OHSAS 18002 hjälper dig att förstå, tolka och införa OHSAS 18001, och att komma igång med ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Genom att ta hjälp av OHSAS 18002 försäkrar du dig om att följa kraven på rätt sätt - så att ditt arbetsmiljöarbete blir så effektivt och ändamålsenligt som möjligt. Avser du att certifiera ditt arbetsmiljöarbete förenklas processen genom att ta hjälp av OHSAS 18002.
I dokumentet finns även en speciellt framtagen bilaga som innehåller alla korsreferenser mellan ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 samt OHSAS 18001:2008. Därmed blir det lättare för dig att få överblick på det som överlappar i de olika standarderna och det är en bra hjälp för att skapa ett ledningssystem som integrerar kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Subjects

General (03.100.01) Occupational health and safety management systems (04.030) Environmental management systems Environmental management (04.100) Quality techniques (06.020) Occupational safety, industrial hygiene (13.100)


Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS/TK 207, SIS/TK 207

International title:

Article no: STD-68605

Edition: 1

Approved: 1/12/2009

No of pages: 176

Replaces: OHSAS 18002

Parallell edition: SS-ISO 45001:2018

Replaced by: SS-ISO 45001:2018