Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/IEC TS 17021-6:2014

Bedömning av överensstämmelse - Krav på organ som reviderar och certifierar ledningssystem - Del 6: Kompetenskrav för kontroll och certifiering av kontinuitetsledningssystem (ISO/IEC TS 17021-6:2014, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/IEC TS 17021-6:2014

Bedömning av överensstämmelse - Krav på organ som reviderar och certifierar ledningssystem - Del 6: Kompetenskrav för kontroll och certifiering av kontinuitetsledningssystem (ISO/IEC TS 17021-6:2014, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This Technical Specification complements the existing requirements of ISO/IEC 17021:2011. It includes specific competence requirements for personnel involved in the certification process for business continuity management systems (BCMS).

Ämnesområden

Företagsorganisation och företagsledning Allmänt (03.100.01) Produkt- och företagscertifiering, försäkran om överenskommelse (03.120.20) Samhällssäkerhet (04.140) Certifiering, ackreditering och revision (04.150)


Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/IEC TS 17021-6:2014

Bedömning av överensstämmelse - Krav på organ som reviderar och certifierar ledningssystem - Del 6: Kompetenskrav för kontroll och certifiering av kontinuitetsledningssystem (ISO/IEC TS 17021-6:2014, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Bedömning av överensstämmelse, SIS/TK 316

Internationell titel: Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems - Part 6: Competence requirements for auditing and certification of business continuity management systems (ISO/IEC TS 17021-6:2014, IDT)

Artikelnummer: STD-104727

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-12-03

Antal sidor: 20