Standard Svensk standard · SS-ISO 21308-3:2007

Vägfordon - Överföring av produktdata mellan chassitillverkare och påbyggare (BEP) - Del 3: Generella koder, masskoder och administrativa koder (ISO 21308-3:2007, IDT)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-ISO 21308-3:2020
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 21308-3:2007

Vägfordon - Överföring av produktdata mellan chassitillverkare och påbyggare (BEP) - Del 3: Generella koder, masskoder och administrativa koder (ISO 21308-3:2007, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna del av ISO 21308 anger en uppsättning koder för överföring av data som gäller generell information, massinformation och administrativ information mellan tillverkare av lastbilschassin och påbyggare. Den är tillämplig för lastbilar enligt definition i ISO 3833, med max bruttovikt över 3 500 kg. Processen med överföring av ovanstående information kan omfatta: — chassitillverkare, — chassiimportörer, — chassiåterförsäljare, — en eller fler påbyggare, — leverantörer av påbyggnadskomponenter, t.ex. tillverkare av demonterbara karosser, kranar och lastutrustning, tipputrustning.

Ämnesområden

Kommersiella fordon Allmänt (43.080.01)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 21308-3:2007

Vägfordon - Överföring av produktdata mellan chassitillverkare och påbyggare (BEP) - Del 3: Generella koder, masskoder och administrativa koder (ISO 21308-3:2007, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Dataöverföring mellan chassitillverkare och påbyggare, SIS/TK 214

Internationell titel: Road vehicles - Product data exchange between chassis and bodywork manufacturers (BEP) - Part 3: General, mass and administrative exchange parameters (ISO 21308-3:2007, IDT)

Artikelnummer: STD-69331

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-03-02

Antal sidor: 28

Finns även på: SS-ISO 21308-3:2007

Ersätts av: SS-ISO 21308-3:2020