Standard Svensk standard · SS-ISO 21308-3:2020

Vägfordon - Överföring av produktdata mellan chassitillverkare och påbyggare (BEP) - Del 3: Generella koder, masskoder och administrativa koder (ISO 21308-3:2020, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 21308-3:2020

Vägfordon - Överföring av produktdata mellan chassitillverkare och påbyggare (BEP) - Del 3: Generella koder, masskoder och administrativa koder (ISO 21308-3:2020, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document provides codes for the exchange of general, mass and administrative information
between truck chassis manufacturers and bodywork manufacturers.
The process of exchanging the above information can involve:
— chassis manufacturer;
— chassis importer;
— chassis dealer;
— one or more bodywork manufacturers;
— bodywork component suppliers, e.g. manufacturers of demountable bodies, cranes and loading
equipment, tipping equipment.

Ämnesområden

Kommersiella fordon Allmänt (43.080.01)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 21308-3:2020

Vägfordon - Överföring av produktdata mellan chassitillverkare och påbyggare (BEP) - Del 3: Generella koder, masskoder och administrativa koder (ISO 21308-3:2020, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Dataöverföring mellan chassitillverkare och påbyggare, SIS/TK 214

Internationell titel: Road vehicles - Product data exchange between chassis and bodywork manufacturers (BEP) - Part 3: General, mass and administrative exchange parameters (ISO 21308-3:2020, IDT)

Artikelnummer: STD-80024836

Utgåva: 2

Fastställd: 2020-09-30

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-ISO 21308-3:2007 , SS-ISO 21308-3:2007