Standardutveckling · SIS/TK 214

Dataöverföring mellan chassitillverkare och påbyggare

Lastbilstillverkare bygger chassin i ett stort antal varianter, lastbilspåbyggare bygger färdigt bilarna för det tänkta ändamålet, ofta från flera olika fabrikat. Att i förväg exakt veta hur ett chassi till en lastbil ser ut när det levereras till en påbyggare var närmast en önskedröm för några år sedan. Nu är det möjligt, tack vare ISO-standarden 21308 som kallas "BEP".

BEP står för "Bodywork Exchange Parameters" och är ett system för kodning av alla viktiga data som behöver kommuniceras mellan chassitillverkare och de påbyggare som bygger färdigt fordonet. Även andra involverade parter, som t.ex. komponentleverantörer, försäljning och godkännandeorgan, kan dra nytta av BEP.

Tillförlitlig information före leverans av chassiet innebär att effektiviteten i produktionen avsevärt kan ökas. Totaltiden från beställning till leverans av komplett fordon kan förkortas, då påbyggaren kan förtillverka byggnationen. Dessutom ökar kvaliteten genom att risker för fel vid eventuell demontering och flyttning av bränsle- och lufttankar, batterilådor m.m. kan undvikas.

För att kunna förverkliga detta krävs att den information som skall överföras mellan biltillverkaren och påbyggaren är klar och entydig.

De första fyra delarna av BEP-standarden är klara, och arbetet fortsätter med kodning av mer komplexa påbyggnader som t.ex. lastbilskranar. BEP kan kommuniceras på en mängd olika sätt, men kommunikation med XML, på ett enhetligt och överenskommet sätt, är det som bedöms vara mest flexibelt och framtidssäkert. Därför ingår XML-presentationen av kodningen som en viktig komponent i ISO-BEP.

Initiativet till att starta arbetet kom från Sverige och arbetet görs i en internationell ISO-arbetsgrupp med SIS som sekretariat. SIS/TK 214 är svensk huvudman för ISO-arbetsgruppen.

Påverka nationellt och internationellt

Sju länder ingår för närvarande i den internationella arbetsgruppen och från Sverige deltar bland annat de tunga biltillverkarna, påbyggare, Lastfordonsgruppen och HIAB/Cargotec.

Vill du vara med i kommittén?

Du är välkommen att delta i SIS/TK 214. Om du är intresserad av att delta, kan du kontakta oss så berättar vi mer om arbetet. Läs mer om kommittéarbete inom SIS här.

Mer information om kommitténs arbete:

Utgivet 14 standarder
Deltagare 4 företag och organisationer
AB Bröderna Johanssons Karosserifabrik, Skurup
Joab Försäljnings AB, Göteborg
Scania CV AB, Södertälje
Volvo Technology AB, Göteborg
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 1 internationella kommittéer
ISO/TC 22/SC 40, Specific aspects for light and heavy commercial vehicles, busses and trailers
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Fordonsteknik (43) Kommersiella fordon (43.080) Lastbilar och släp (43.080.10)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till Deltagarportalen

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Peter Claeson
Projektledare
peter.claeson@sis.se