Standard Svensk standard · SS 3021:2014

Vägfordon - Rullflaksramar - Mått

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 3021:2014

Vägfordon - Rullflaksramar - Mått
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 965 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 965 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 544 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna standard omfattar rullflaksramar avsedda att kombineras med olika typer av containrar/flak med last-kapacitet upp till ca 25 ton. I standarden anges mått som fordras för kompatibilitet. I standarden ingår tre normativa bilagor: — Bilaga A specificerar en typ av minirullflaksram som har lastkapacitet upp till ca 8 ton— Bilaga B anger låshylsor för kranflak — Bilaga C anger främre dubblås för t.ex. liftdumperutrustning.

Ämnesområden

Lastbilar och släp (43.080.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 3021:2014

Vägfordon - Rullflaksramar - Mått
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 965 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 965 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 544 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Dataöverföring mellan chassitillverkare och påbyggare, SIS/TK 214

Internationell titel: Road vehicles - Hook lift frames - Dimensions

Artikelnummer: STD-102423

Utgåva: 5

Fastställd: 2014-07-07

Antal sidor: 28

Ersätter: SS 3021