Standard Svensk standard · SS-EN 15436-4:2009

Utrustning för underhåll av vägar och trafikområden - Del 4: Användares godkännandekriteria vid leverans av maskiner

Status: Gällande

Omfattning
This standard applies to: - mowers; and - mechanical brush cutters; used by road maintenance services. The standard provides harmonised expressions/characteristic parameters by means of which operators can specify the above-mentioned equipment's performance to suppliers. The standard also describes procedures for testing delivered equipment's compliance with operator requirements.

Ämnesområden

Fordon för särskilda ändamål (43.160)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Utrustning för vägunderhåll, SIS/TK 455

Internationell titel: Road service area maintenance equipment - Part 4: Delivery acceptance of the machines by the users

Artikelnummer: STD-70745

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-09-07

Antal sidor: 28