Standard Svensk standard · SS-EN 15436-3:2015

Utrustning för underhåll av vägar och trafikområden - Del 3: Klassificering

Status: Gällande

Omfattning
This document defines the classification criteria of the road service area maintenance equipment described in the scope of EN 15436 1 and used for:
- grass cutting and brush cutting;
- mechanical plant cutting.
This equipment is mounted on self-propelled carrying vehicles, and is intended, on the one hand, for cutting and shredding grass and brushwood, and, on the other hand, for trimming trees, saplings and bushes in road service areas. This document is intended to be used also in conjunction with FprEN 15436 2.

Ämnesområden

Fordon för särskilda ändamål (43.160)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Utrustning för vägunderhåll, SIS/TK 455

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-8014802

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-07-05

Antal sidor: 16

Ersätter: SIS-CEN/TS 15436-3