Standard Svensk standard · SS-EN 15436-2:2015

Utrustning för underhåll av vägar och trafikområden - Del 2: Bedömning av prestanda

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies the accuracy of the performance measurement system of road service area maintenance equipment described in the scope of CEN/TC 337 and used for:
- grass-cutting and brush-cutting;
- mechanical plant-cutting.
This equipment is mounted on self-propelled carrying vehicles and is designed to cut and shred grass, brushwood, trees, saplings and bushes in road service areas.
This European Standard does not cover the collection and transportation of shredded grass.

Ämnesområden

Fordon för särskilda ändamål (43.160)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Utrustning för vägunderhåll, SIS/TK 455

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-8014801

Utgåva: 2

Fastställd: 2015-07-05

Antal sidor: 48

Ersätter: SS-EN 15436-2:2008