Standard Svensk standard · SS-ISO 15830-2:2013

Vägfordon - WorldSID sidokollisionsdocka, konstruktion och kravspecifikation för 50 percentil man - Del 2: Mekaniska delsystem (ISO 15830-2:2013, IDT)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-ISO 15830-2:2022
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 15830-2:2013

Vägfordon - WorldSID sidokollisionsdocka, konstruktion och kravspecifikation för 50 percentil man - Del 2: Mekaniska delsystem (ISO 15830-2:2013, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 197 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 197 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 915,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
ISO 15830-2:2013 specifies requirements for mechanical components, drawings and specifications, validation tests, and support equipment for the WorldSID 50th percentile side-impact dummy, a standardized anthropomorphic dummy for side-impact testing of road vehicles. It is applicable to impact tests involving -passenger vehicles of category M1 and goods vehicles of category N1, -impacts to the side of the vehicle structure, and -impact tests involving use of an anthropomorphic dummy as a human surrogate for the purpose of evaluating compliance with vehicle safety standards.

Ämnesområden

Fordon Allmänt (43.020)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 15830-2:2013

Vägfordon - WorldSID sidokollisionsdocka, konstruktion och kravspecifikation för 50 percentil man - Del 2: Mekaniska delsystem (ISO 15830-2:2013, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 197 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 197 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 915,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Fordonssäkerhet, SIS/TK 237

Internationell titel: Road vehicles - Design and performance specifications for the WorldSID 50th percentile male side-impact dummy - Part 2: Mechanical subsystems (ISO 15830-2:2013, IDT)

Artikelnummer: STD-90879

Utgåva: 2

Fastställd: 2013-05-23

Antal sidor: 52

Ersätter: SS-ISO 15830-2:2005

Ersätts av: SS-ISO 15830-2:2022