Standard Svensk standard · SS-ISO 13215-2

Barnsäkerhet i bil - Minskning av risk för felbruk - Del 2: Panelmetod för utvärdering av installation

Status: Gällande

Ämnesområden

Fordon Allmänt (43.020)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Barnsäkerhet i bil, SIS/TK 242

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-27201

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-02-11

Antal sidor: 12