Standard Svensk standard · SS-EN 4383:2007

Aerospace series - Heat resisting alloy Nl-CH2601 (NiCr19Fe19Nb5Mo3) - Non heat treated - Remelting stock

Status: Gällande

Ämnesområden

Övrigt (49.025.99)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Europeisk standardisering utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-57463

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-01-08

Antal sidor: 7