Standard Svensk standard · SS-EN 60534-2-4

Industriell processtyrning - Reglerventiler - Del 2-4: Flödeskapacitet - Flödeskarakteristik och arbetsområde för oinstallerad ventil

Status: Gällande

Ämnesområden

Tryckregulatorer (23.060.40) Mätning och styrning av industriella processer (25.040.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-3334115

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-02-22

Antal sidor: 11