Standard Svensk standard · SS-EN 295-1/A3

Avlopp - Lerrör och rördelar - Del 1: Krav. Tillägg 3

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 295-1:2013

Ämnesområden

Rör och rördelar av andra material (23.040.50)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Avloppsteknik, SIS/TK 198/AG 03

Internationell titel: Vitrified clay pipes and fittings and pipe joints for drains and sewers - Part 1: Requirements

Artikelnummer: STD-25210

Utgåva: 1

Fastställd: 1999-06-18

Antal sidor: 7

Tillägg till: SS-EN 295-1

Ersätts av: SS-EN 295-1:2013