Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 15729:2010

Plaströrssystem - Glasfiberarmerad termoplast (GRP) baserad på polyesterpolymer (UP) - Rapport om bestämning av genomsnittlig nötning efter ett bestämt antal provningscykler

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 15729:2010

Plaströrssystem - Glasfiberarmerad termoplast (GRP) baserad på polyesterpolymer (UP) - Rapport om bestämning av genomsnittlig nötning efter ett bestämt antal provningscykler
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This Technical Report describes a method for determining the mean abrasion of the inner surface of glass-reinforced thermosetting polyester resin (GRP) pipes conforming to EN 14364, measured after a defined number of test cycles of a specified water/abrasive mixture. NOTE The test is performed on a semi-circular channel-pipe test-piece.

Ämnesområden

Plaströr (23.040.20)


Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 15729:2010

Plaströrssystem - Glasfiberarmerad termoplast (GRP) baserad på polyesterpolymer (UP) - Rapport om bestämning av genomsnittlig nötning efter ett bestämt antal provningscykler
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Cisterner, tryckkärl och rörledningar av plast, SIS/TK 290

Internationell titel: Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) based on unsaturated polyester resin (UP) - Report on the determination of mean abrasion after a defined number of test cycles

Artikelnummer: STD-75075

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-09-08

Antal sidor: 20