Standard Svensk standard · SS-EN 15698-1:2009

Fjärrvärmesystem - Förisolerade rörsystem med fast förband mellan värmeisolering och medierör respektive mantelrör för direkt markförlagd distribution av hetvatten - Del 1: Rörenhet bestående av två raka medierör av stål, värmeisolering av hård uretancellplast (PUR-skum) och mantelrör av etenplast

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 15698-1:2019
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15698-1:2009

Fjärrvärmesystem - Förisolerade rörsystem med fast förband mellan värmeisolering och medierör respektive mantelrör för direkt markförlagd distribution av hetvatten - Del 1: Rörenhet bestående av två raka medierör av stål, värmeisolering av hård uretancellplast (PUR-skum) och mantelrör av etenplast
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard for District Heating Twin Pipes, specifies requirements and test methods for straight lengths of prefabricated thermally insulated pipe-in-pipe assemblies for directly buried hot water networks, comprising two steel service pipes from DN 15 to DN 250, rigid polyurethane foam insulation and one cylindrical outer casing of polyethylene. The pipe assembly may also include the following additional elements: Measuring wires, spacers and diffusion barriers. This standard applies only to insulated twin pipe assemblies, for continuous operation with hot water at various temperatures up to 120 °C and occasionally with a peak temperature up to 140 °C. The estimation of expected thermal life with continuous operation at various temperatures is outlined in Annex B of EN 253.

Ämnesområden

Rör Allmänt (23.040.01) Rörledningar och dess delar för fjärrvärme (23.040.07) Rör av järn och stål (23.040.10) Plaströr (23.040.20) Övriga rörledningskomponenter (23.040.99) Energi- och värmeöverföring Allmänt (27.010) Värmeåtervinning, värmeisolering (27.220)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15698-1:2009

Fjärrvärmesystem - Förisolerade rörsystem med fast förband mellan värmeisolering och medierör respektive mantelrör för direkt markförlagd distribution av hetvatten - Del 1: Rörenhet bestående av två raka medierör av stål, värmeisolering av hård uretancellplast (PUR-skum) och mantelrör av etenplast
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Förtillverkade rörsystem för fjärrvärme och fjärrkyla, SIS/TK 300

Internationell titel: District heating pipes - Preinsulated bonded twin pipe systems for directly buried hot water networks - Part 1: Twin pipe assembly of steel service pipe, polyurethane thermal insulation and outer casing of polyethylene

Artikelnummer: STD-68779

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-02-02

Antal sidor: 28

Ersätts av: SS-EN 15698-1:2019