Standard Svensk standard · SS 219118

Tryckkärlsstål - Processtyrt valsat tillstånd - Plåt. Band. Plattstång - Tekniska leveransbestämmelser

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 10028-5:2009
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 219118

Tryckkärlsstål - Processtyrt valsat tillstånd - Plåt. Band. Plattstång - Tekniska leveransbestämmelser
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 456 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 456 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Tryckkärl (23.020.30) Platta stålprodukter och halvfabrikat (77.140.50)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 219118

Tryckkärlsstål - Processtyrt valsat tillstånd - Plåt. Band. Plattstång - Tekniska leveransbestämmelser
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 456 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 456 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Tryckkärlsstål, SIS/TK 137

Internationell titel: Pressure vessel steels - Controlled rolling - Sheet. Plate. Strip. Flat bar - Technical delivery requirements

Artikelnummer: STD-6559

Utgåva: 1

Fastställd: 1982-06-25

Antal sidor: 1

Ersätts av: SS-EN 10028-5:2009