Standard Svensk standard · SS-EN 14432:2023

Transportbehållare för farligt gods - Utrustning för transportbehållare av kemikalier i vätskeform och flytande gaser - Utblåsningsventiler och inluftventiler

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14432:2023

Transportbehållare för farligt gods - Utrustning för transportbehållare av kemikalier i vätskeform och flytande gaser - Utblåsningsventiler och inluftventiler
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 965 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 965 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 544 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies the requirements for valves useable on tanks with a minimum working pressure greater than 50 kPa for the transport of dangerous goods by road and rail for the following functions:
Tanks for transport of liquid products:
- secondary closure of bottom discharge lines;
- primary closure on top of the tank (liquid, air, other connections);
- aeration valve on top of the tank;
- and other valves as specified in Annex F of EN 14564:2019 according to the scope of this document.
Tanks for gases:
- secondary closure of bottom discharge lines;
- secondary closure on top of the tank for poisonous gases: liquid phase and gas phase;
- and other valves as specified in Annex F of EN 14564:2019.
This includes the following types of closures:
- valves (e.g. spindle operated valves, plug and ball valves, butterfly valves and gate valves);
- dry disconnect couplings.
Primary closures of the gas phase at the foot of a tank for liquefied gas are covered by the requirements of foot valves in EN 14433.
NOTE The standard is also applicable to liquefied gases including LPG, however, for a dedicated LPG standard see EN 13175 [3]

Ämnesområden

Skydd mot farliga ämnen (13.300) Fordonsmonterade kärl och behållare (23.020.20) Övriga ventiler (23.060.99)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14432:2023

Transportbehållare för farligt gods - Utrustning för transportbehållare av kemikalier i vätskeform och flytande gaser - Utblåsningsventiler och inluftventiler
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 965 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 965 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 544 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Transportbehållare för farligt gods, SIS/TK 291

Internationell titel: Tanks for the transport of dangerous goods - Tank equipment for the transport of liquid chemicals and liquefied gases - Product discharge and air inlet valves

Artikelnummer: STD-80044667

Utgåva: 3

Fastställd: 2023-08-10

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN 14432:2014