Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 15120:2022

Transportbehållare för farligt gods - Vägledningar och rekommendationer för lastning, transport och lossning

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 15120:2022

Transportbehållare för farligt gods - Vägledningar och rekommendationer för lastning, transport och lossning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document gives guidance and recommendations for loading at terminals and discharge at service stations or customer premises of tank-vehicles transporting dangerous substances of Class 3 of ADR – European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road [2] – (flammable liquids) which have a vapour pressure not exceeding 110 kPa at 50 °C and petrol, and which have no sub-classification as toxic or corrosive.

Ämnesområden

Skydd mot farliga ämnen (13.300) Fordonsmonterade kärl och behållare (23.020.20)


Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 15120:2022

Transportbehållare för farligt gods - Vägledningar och rekommendationer för lastning, transport och lossning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Transportbehållare för farligt gods, SIS/TK 291

Internationell titel: Tanks for transport of dangerous goods - Guidance and recommendations for loading, transport and unloading

Artikelnummer: STD-80038384

Utgåva: 3

Fastställd: 2022-10-06

Antal sidor: 56

Ersätter: SIS-CEN/TR 15120:2013