Standard Svensk standard · SS 184002:2009

Färg och lack - Ommålning av fabriksbelagd byggnadsplåt av stål - Beställarens dokument - Administrativa föreskrifter

Status: Gällande

Omfattning
Denna standard omfattar anvisningar för upprättande av Administrativa föreskrifter för ommålning av fabriksbelagd byggnadsplåt av stål.

Ämnesområden

Målning (87.020) Färg och lack (87.040)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: SIS - Materialteknik

Internationell titel: Paints and varnishes - Repainting of coil coated steel sheets for roofing and cladding - Buyers documentation - Administrative instructions

Artikelnummer: STD-71806

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-11-19

Antal sidor: 28