Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8623:2015

Talloljefettsyra för färg och lack - Provningsmetoder och karakteristiska värden (ISO 8623:2015)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard specifies test methods and gives information on characteristic values for distilled tall-oil fatty acids for paints and varnishes.

Ämnesområden

Övrigt (87.060.99)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel: Tall-oil fatty acids for paints and varnishes - Test methods and characteristic values (ISO 8623:2015)

Artikelnummer: STD-8015885

Utgåva: 2

Fastställd: 2015-09-13

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN ISO 8623:2010