Standard Svensk standard · SS-EN ISO 4619:2018

Torkmedel för färg och lack (ISO 4619:2018)

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies the requirements and the corresponding test methods for driers for paints, varnishes and related products. It applies to driers in the solid or liquid form. It does not apply to emulsifiable driers.

Ämnesområden

Övrigt (87.060.99)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel: Driers for paints and varnishes (ISO 4619:2018)

Artikelnummer: STD-80008756

Utgåva: 2

Fastställd: 2018-12-19

Antal sidor: 36

Ersätter: SS-EN ISO 4619:2010