Standard Svensk standard · SS-EN ISO 6744-2:2004

Bindemedel för färg och lack - Alkydhartser - Del 2: Bestämning av innehåll av ftalsyraanhydrid (ISO 6744-2:1999)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 6744 specifies a method for determining the phthalic anhydride content of alkyd resins. It is only applicable to those alkyd resins which contain only orthophthalic acid as the polybasic acid. It is not applicable to modified alkyd resins (see 3.2 of ISO 6744-1:1999) or to resins containing benzoic acid.

Ämnesområden

Bindemedel (87.060.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-37562

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-10-08

Antal sidor: 8