Standard Svensk standard · SS-EN ISO 16805:2005

Färg och lack - Bindemedel - Bestämning av glastemperatur (ISO 16805:2003)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard specifies the procedure to be used for sample preparation for the determination of the glass transition temperature of binders for paints and varnishes, including coating powders, by differential scanning calorimetry (DSC). The method to be used for determining the glass transition temperature is specified in ISO 11357-2.

Ämnesområden

Färg och lack (87.040) Bindemedel (87.060.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-39642

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-05-13

Antal sidor: 6