Standard Svensk standard · SS-EN ISO 6744-1:2004

Bindemedel för färg och lack - Alkydhartser - Del 1: Allmänna provningsmetoder (ISO 6744-1:1999)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 6744 describes general methods of test for alkyd resins for use in paints, varnishes and similar products. It is also applicable to those solutions and similar preparations made from alkyd resins that are intended for use as binders for paints and varnishes. The test methods to be used for an individual alkyd resin shall be the subject of agreement between the interested parties.

Ämnesområden

Bindemedel (87.060.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-37561

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-10-08

Antal sidor: 8