Standard Svensk standard · SS-EN ISO 4629

Bindemedel för färg och lack - Bestämning av hydroxyltal - Titrimetrisk metod (ISO 4629:1996)

Status: Gällande

Ämnesområden

Bindemedel (87.060.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-23920

Utgåva: 1

Fastställd: 1998-10-30

Antal sidor: 8