Standard Svensk standard · SS-EN ISO 277:2010

Bindemedel för färg och lack - Rå kinesisk träolja - Krav och provningsmetoder (ISO 277:2002)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard specifies the requirements and the corresponding methods of test for two types of raw tung oil suitable for paints and varnishes. It is not intended to apply to tung oils which are wholly or partly solidified as a result of polymerization.

Ämnesområden

Bindemedel (87.060.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel: Binders for paints and varnishes - Raw tung oil - Requirements and methods of test (ISO 277:2002)

Artikelnummer: STD-76031

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-11-25

Antal sidor: 20