Standard Svensk standard · SS-EN ISO 276:2010

Bindemedel för färg och lack - Standolja - Krav och provningsmetoder (ISO 276:2002)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard specifies the requirements and the corresponding test methods for five types of linseed stand oil suitable for paints and varnishes.

Ämnesområden

Bindemedel (87.060.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel: Binders for paints and varnishes - Linseed stand oil - Requirements and methods of test (ISO 276:2002)

Artikelnummer: STD-76030

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-11-25

Antal sidor: 16