Standard Svensk standard · SS-EN ISO 15880:2004

Färg, lack och bindemedel - Bestämning av MEQ-värde för vattenburna färger och bindemedel (ISO 15880:2000)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard specifies a titrimetric method for determining the MEQ (milli-equivalent) value of water-based binders and coating materials, either as an MEQ(acid) value or an MEQ(alkali) value. In contrast to other values, e.g. the acid value, saponification value or hydroxyl value, the MEQ value is always related to the non-volatile matter content of the binder or coating material.

Ämnesområden

Bindemedel (87.060.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-37574

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-10-08

Antal sidor: 9