Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10283:2007

Bindemedel för färg och lack - Bestämning av monomera diisocyanater i polyisocyanathartser (ISO 10283:2007)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard specifies a gas-chromatographic method for determining monomeric diisocyanates such as toluene diisocyanate1), hexamethylene diisocyanate, isophorone diisocyanate2), diphenylmethane diisocyanate3) and other diisocyanates in isocyanate resins as defined in Clause 3 and in solutions prepared from such resins, insofar as these are used in the formulation of paints and similar coating materials.

Ämnesområden

Bindemedel (87.060.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-63148

Utgåva: 2

Fastställd: 2007-09-13

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN ISO 10283:2006