Standard Svensk standard · SS-EN ISO 150:2018

Färg och lack - Rå, raffinerad och kokad linolja - Specifikationer och provningsmetoder (ISO 150:2018)

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies the requirements and the corresponding methods of test for raw, refined and boiled linseed oils for paints and varnishes

Ämnesområden

Bindemedel (87.060.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel: Raw, refined and boiled linseed oil for paints and varnishes - Specifications and methods of test (ISO 150:2018)

Artikelnummer: STD-80008723

Utgåva: 2

Fastställd: 2018-12-18

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN ISO 150:2007