Standard Svensk standard · SS-EN ISO 7784-3:2016

Färg och lack - Bestämning av nötningshärdighet - Del 3: Metod med slippappertäckta hjul och linjärt fram- och återgående prov (ISO 7784-3:2016)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 7784 specifies a method for determining the resistance to abrasion of coatings, for which a loaded, rigid abrasive-paper covered wheel affects the coating of the linearly reciprocating test specimen.

Ämnesområden

Färg och lack (87.040)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel: Paints and varnishes - Determination of resistance to abrasion - Part 3: Method with abrasive-paper covered wheel and linearly reciprocating test specimen (ISO 7784-3:2016)

Artikelnummer: STD-8020031

Utgåva: 2

Fastställd: 2016-04-18

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN ISO 7784-3:2006