Standard Svensk standard · SS-EN ISO 7784-1:2016

Färg och lack - Bestämning av nötningshärdighet - Del 1:Metod med slippappertäckta hjul och roterande prov (ISO 7784-1:2016)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 7784 specifies a method for determining the resistance to abrasion of coatings, for which two loaded, freely rotatable but eccentrically arranged abrasive-paper covered wheels affect the coating of the rotating test specimens.

Ämnesområden

Färg och lack (87.040)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel: Paints and varnishes - Determination of resistance to abrasion - Part 1: Method with abrasive-paper covered wheels and rotating test specimen (ISO 7784-1:2016)

Artikelnummer: STD-8020029

Utgåva: 2

Fastställd: 2016-04-18

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN ISO 7784-1:2006