Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3233-3:2015

Färg och lack - Bestämning av volymtorrhalt - Del 3: Beräkning av volymtorrhalten genom en ISO 3251 bestämd vikttorrhalt, produktens densitet och lösningsmedlens densitet (ISO 3233-3:2015)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 3233 a simple practical method for calculating the non-volatile matter by volume, NVV, of a coating material from the non-volatile-matter content, NV, the density of the coating material, and the density of the solvents. Using the non-volatile matter by volume results and the density obtained in accordance with this part of ISO 3233, it is possible to calculate the theoretical spreading rate of a coating material.

This part of ISO 3233 is not applicable to coating materials which exceed the critical pigment volume concentration (CPVC).

Ämnesområden

Färg och lack (87.040)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-8014385

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-02-01

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN ISO 23811:2009