Standard Svensk standard · SS-EN ISO 28199-2:2009

Färg och lack - Utvärdering av appliceringsprocessens inverkan på färgskiktets egenskaper - Del 2: Kulörstabilitet, täckförmåga, återupplösning, översprayabsorption, vätning, yttextur och flammighet

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 28199 specifies methods for the determination of colour stability, process hiding power, re-dissolving, overspray absorption, wetting, surface texture and mottling of coating materials applied to a test panel under defined conditions.

Ämnesområden

Färg och lack (87.040)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel: Paints and varnishes - Evaluation of properties of coating systems related to the application process - Part 2: Colour stability, process hiding power, re-dissolving, overspray absorption, wetting, surface texture and mottling (ISO 28199-2:2009)

Artikelnummer: STD-70733

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-09-14

Antal sidor: 24