Standard Svensk standard · SS-EN ISO 28199-1:2009/AC:2013

Färg och lack - Utvärdering av appliceringsprocessens inverkan på färgskiktets egenskaper - Del 1: Relevant vokabulär samt beredning av provpaneler - Rättelse 1 (ISO 28199-1:2009/Cor 1:2009)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 28199 defines terms relating to the evaluation of coating materials in research, development and production with regard to their suitability and safety for industrial processes and error analysis.

This part of ISO 28199 specifies methods for the preparation of test panels and the subsequent measurement of film thickness, colour and surface texture.

Ämnesområden

Färg och lack (87.040)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-100365

Utgåva: 1

Fastställd: 2013-12-06

Antal sidor: 8

Korrigerar: SS-EN ISO 28199-1:2009