Standard Svensk standard · SS-EN ISO 2813:2014

Färg och lack - Bestämning av speglande glans på icke-metallisk färgfilm vid 20 grader, 60 grader och 85 grader (ISO 2813:2014)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard specifies a method for determining the gloss of coatings using the three geometries of 20°, 60° or 85°. The method is suitable for the gloss measurement of non-textured coatings on plane, opaque substrates.

NOTE On test specimens different from these mentioned above, comparative gloss measurements are possible. However, it is not ensured that the obtained gloss values correspond to the visual gloss perception (see Annex A).

Ämnesområden

Färg och lack (87.040) Färg och lack (94.600)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-103219

Utgåva: 2

Fastställd: 2014-10-19

Antal sidor: 36

Ersätter: SS-EN ISO 2813