Standard Svensk standard · SS-EN ISO 2812-1

Färg och lack - Bedömning av inverkan av vätskor - Del 1: Generella metoder (ISO 2812-1:1993)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 2812-1:2007
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 2812-1

Färg och lack - Bedömning av inverkan av vätskor - Del 1: Generella metoder (ISO 2812-1:1993)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 667 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 667 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Färg och lack (87.040)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 2812-1

Färg och lack - Bedömning av inverkan av vätskor - Del 1: Generella metoder (ISO 2812-1:1993)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 667 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 667 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Miljö och energi

Internationell titel: Paints and varnishes - Determination of resistance to liquids - Part 1: General methods (ISO 2812-1:1993)

Artikelnummer: STD-16162

Utgåva: 1

Fastställd: 1995-01-27

Antal sidor: 12

Ersätter: SS 184167

Ersätts av: SS-EN ISO 2812-1:2007