Standard Svensk standard · SS-EN ISO 2811-2:2011

Färg och lack - Bestämning av densitet - Del 2: Sänklodsmetod (ISO 2811-2:2011)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 2811 specifies a method for determining the density of paints, varnishes and related products, using balls or other round bodies as immersion bodies (plummets).

The method is limited to materials of low or medium viscosity, and is particularly suitable for production control.

Ämnesområden

Färg och lack (87.040)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel: Paints and varnishes - Determination of density - Part 2: Immersed body (plummet) method (ISO 2811-2:2011)

Artikelnummer: STD-77124

Utgåva: 2

Fastställd: 2011-03-17

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN ISO 2811-2