Standard Svensk standard · SS-EN ISO 20567-3:2013

Färg och lack - Bestämning av stenskottstålighet hos färgsystem - Del 3: Enkel-stenskottsprovning med fri projektil (ISO 20567-3:2012)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 20567 specifies a method for the evaluation of the resistance of automobile finishes and other coatings to the impact of a single, free-flying body projected onto the surface under test to simulate the impact of stones.

Ämnesområden

Färg och lack (87.040)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-88872

Utgåva: 1

Fastställd: 2013-01-16

Antal sidor: 24